Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θηβαίων (Κ.Δ.Β.Μ.-ΝΕΑ ΦΑΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου)

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμό.: 5836/343/17-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Θηβαίων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο site του ΙΝΕΔΙΒΙΜ https://www.inedivim.gr . Η προθεσμία υποβολής ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ο όροφος.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα
προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν.
4186/2013/Α’ 193.
Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου (ΦΕΚ 1151/Β/29-03-2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018).
Οι Ειδικότητες και τα αντίστοιχα πτυχία (έγγραφο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΓΓΔΒΜ & Ν.Γ
από 27-12-2017) παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.
Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων για των Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.) (ΦΕΚ 1151/Β/29-03-2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018) μπορούν να επιλέξουν όσες
Περιφερειακές Ενότητες (Νομοί) επιθυμούν μίας Περιφέρειας.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι υποψήφιοι της Περιφέρειας θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες των όμορων Περιφερειών.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στην ακόλουθη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/prosklisi_ekpaideyton_kdvm-nea_fasi_2.pdf

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση για την παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θηβαίων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θηβαίων καλεί τους συμμετέχοντες των προγραμμάτων κατά τα έτη 2013-2014 και 2014-2015 να παραλάβουν τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης από το Γραφείο Παιδείας στο Δημαρχείο ( Κύπρου 3, ισόγειο, τηλ 2262350610).

Ειδικότερα:
  • Για τα έτη 2013-2014 θα δοθούν οι βεβαιώσεις όλων των προγραμμάτων.
  • Για τα έτη 2014-2015 θα δοθούν σε πρώτη φάση οι βεβαιώσεις για τα ακόλουθα προγράμματα:
    Ιστορία της Τέχνης, Τοπική Ιστορία, Αγγλικά για το χώρο εργασίας ( Α2-Β1), Ιταλικά για τον τουρισμό ( Α1-Α2), Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής, Εικαστικό Εργαστήρι, Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης
    (social media) , Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο (Ι), Υπολογιστικά Φύλλα- Παρουσιάσεις (ΙΙ), Γαλλικά για τον τουρισμό ( Α1-Α2), Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες, Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός, Εργαστήρι Μουσικής, Διαχείρισης εργασιακού άγχους/ εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, Βασικά Γερμανικά (Α1).

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Aπό 29/2 έως 11/3 οι αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θηβαίων

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται από Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 , οι αιτήσεις για την συμμετοχή στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα (2015-2016) του Kέντρου δια βίου Mάθησης του δήμου Θηβαίων το οποίο υπάγεται στο Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, για τα χειμερινά προγράμματα.
Τα προγράμματα (25ωρα ή 50ωρα) παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ σε ΟΛΟΥΣ τους πολίτες του Δήμου Θηβαίων, άνω των 18 ετών. Οι μέρες και ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων θα διαμορφωθούν με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Αναλυτικά προσφέρονται:

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

Ενδιαφέρει όλους τους ενήλικες! Αιτήσεις για τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θηβαίων

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 23 Ιανουαριου 2016 , οι αιτήσεις για την συμμετοχή στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα (2015-2016) του Kέντρου δια βίου Mάθησης του δήμου Θηβαίων το οποίο υπάγεται στο Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, για τα χειμερινά προγράμματα.
Τα προγράμματα (25ωρα ή 50ωρα) παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ σε ΟΛΟΥΣ τους πολίτες του Δήμου Θηβαίων, άνω των 18 ετών. Οι μέρες και ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων θα διαμορφωθούν με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Αναλυτικά προσφέρονται:

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Έναρξη αιτήσεων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Θηβαίων

Ο Δήμος Θηβαίων συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ έως και τον ΙΟΥΝΙΟ του 2016.Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξή τους στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης συμμετοχής μέχρι τέλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.


Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνικής Γλώσσας για υπηκόους τρίτων χωρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, πρόκειται να διοργανώσει το

Σάββατο 31 Oκτωβρίου 2015

τις εξετάσεις του δευτέρου εξαμήνου του 2015 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών και αιτούντες ασύλου, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,

  • μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή αιτούν άσυλο.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο), συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα, 14/09/2015 έως και την Παρασκευή, 16/10/2015, στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων της περιοχής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι της Βοιωτίας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορχομενού. (Μινύου 3, Τ.Κ 32300 Τηλ. επικοινωνίας 2261039045).

Δικαιολογητικά Αίτησης:
1) Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων),
2) Φωτογραφία (1) τύπου ταυτότητας,
3) Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),
4) Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής,
5) Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού ή Παράβολο αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης μόνο για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Πιστοποιητικό Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (φωτοτυπία του οποίου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014 η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά.
Τρόποι προμήθειας παραβόλου:
  1. στο ταμείο των ΔΟΥ, εάν υπάρχει απόθεμα παλαιού τύπου παραβόλων,
  2. ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet:
- είτε ιδιωτικά μέσω ατομικού Η/Υ (ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες)
- είτε μέσω των ΚΕΠ.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις:
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορχομενού (Μινύου 3, -Πρώην Κτίρια Οργανισμού Κωπαιδας) Τ.Κ. 32200- ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
Πληροφορίες: 2261025481 ωράριο: 16:30-20:00
Υπεύθυνη: Γεωργία Αντωνοπούλου - εκπαιδευτικός