Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Έναρξη νέων προγραμμάτων- συνεχίζονται οι αιτήσεις

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Δήμου Θηβαίων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης θα υλοποιήσει προσεχώς τα ακόλουθα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων:

 • Βιολογικά προϊόντα(25Ω)
 • Οικολογικές λύσεις για το σπίτι (25Ω)
 • Διακόσμηση(25Ω)
 • Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) (50Ω)
 • Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (25Ω)
 • Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) (25Ω)
 • Περιβάλλον & καθημερινή Ζωή (25Ω)
 • Γαλλικά (25Ω)
 • Ιταλικά (25Ω)
 • Αγγλικά στο χώρο εργασίας(25Ω)
 • Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων (25Ω)
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθόλη τη διάρκεια του έτους. 
Στα προγράμματα εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Τμήματα μάθησης πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. Οι μέρες και ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης
Για την ένταξη στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (επισυνάπτεται φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου).
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε :
ΚΔΒΜ Θηβαίων Κύπρου 3 Θήβα, τηλ: 2262350662